Instore informationsskærme

Dynamic Media Display System

DMDS (Dynamic Media Display System) er en unik softwareløsning til styring og visning af indhold på skærme – primært Instore TV, infoskærme, digitale reklameskærme og lignende.

DMDS administrerer og formidler multimedia til et vilkårligt antal klienter. Administration og formidling er internetbaseret, og nyt materiale kan overføres fra et vilkårligt sted med internetforbindelse. Afviklingen foretages lokalt, således at den ikke påvirkes af kapacitet og kvalitet af den forbindelse, der anvendes til f.eks. overførsel og opdatering af materiale.

Systemet veksler mellem kontinuerlig afvikling/udskiftning af billeder og tidsbestemt afvikling/visning af film.

Media kan formidles til alle displayklienter på systemet, til en gruppe af klienter eller til en enkelt klient.

DMDS er forberedt for integration med andre systemer via webservices, for nem og enkel dataudveksling og således at styring af displaysystemet samt overførsel af indhold og data kan integreres med eksisterende systemer.

Vil du høre mere?

Så er du velkommen til at give os et ring eller skrive en mail, så kan vi tage en snak om hvilken løsning som bedst kan løse jeres behov.

Scroll til toppen